Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 4 ZP/ZR

Dostępność:
dostępny
EAN:
9788302203190
65,99 zł
58,61 zł
Dodaj do koszyka
Dodaj do ulubionych Zapytaj o produkt
Opis produktu

Podręcznik Oblicza epok dla klasy 4, obejmuje: - Literaturę PRL oraz współczesną. Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna o epoce jest ściśle powiązana z umiejętnościami praktycznymi, gdyż materiał jest realizowany przede wszystkim metodą pogłębionej analizy i interpretacji tekstu - rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych. Podręcznik zawiera takie sekcje, jak: - Wartości i postawy - uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości - Interpretacja i Analiza -rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, dyskusja wokół postawionego problemu - Wiedzieć więcej - interesujące ciekawostki, rozszerzenie tematu danej lekcji - O twórcy - krótka nota na temat autora utworu - Pojęcia kluczowe - sekcja przedstawia przydatne wyjaśnienie zagadnień dotyczących problematyki danego tekstu - Wypowiedź pisemna - zaproponowane polecenia dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej - dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art). Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę, a także blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (Sprawdź się). Zwieńczeniem każdego działu są bloki "Analiza tekstu nieliterackiego" i "Tworzenie własnego tekstu".